Wij ontwikkelen verantwoorde oplossingen om de wereldwijde duurzaamheidsproblemen in de voedings-, landbouw- en industriële sector het hoofd te bieden.

Onze duurzaamheidsstrategie

Het verschil maken voor een betere toekomst!

Nu de wereld wordt geconfronteerd met ongekende duurzaamheidsuitdagingen, neemt ICL het voortouw in het beschermen van onze planeet door innovatieve duurzame oplossingen te creëren voor de landbouw-, voedings- en industriële sector. We voldoen aan de hoogste milieunormen en gebruiken de beste beschikbare technologieën om duurzame werkwijzen te ontwikkelen.
Erkenning voor duurzaam leiderschap

Onze duurzaamheidsinspanningen

CDP Worldwide
B-score van CDP in 2021 voor onze inspanningen in de strijd tegen de klimaatverandering.
FTSE4Good
Opgenomen in de FTSE4Good Index vanwege onze goede ESG-praktijken.
Bloomberg Gender-Equality Index (GEI)

Als eerste meststoffenbedrijf en eerste Israëlische bedrijf opgenomen in de Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) staat.

Topnotering op de toonaangevende Israëlische ESG-ranglijst ‘Maala’.

Bloomberg
Best presterende bedrijf in de afgelopen twee jaar van alle meststoffenbedrijven wereldwijd.
ecovadis business sustainability ratings
Gouden Medaille van EcoVadis voor onze ESG-praktijken. Hiermee behoort ICL bij de beste 5% van 75.000 bedrijven.
B-score van CDP in 2021 voor onze inspanningen in de strijd tegen de klimaatverandering.
Opgenomen in de FTSE4Good Index vanwege onze goede ESG-praktijken.
Als eerste meststoffenbedrijf en eerste Israëlische bedrijf opgenomen in de Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) staat.
Topnotering op de toonaangevende Israëlische ESG-ranglijst ‘Maala’.
Best presterende bedrijf in de afgelopen twee jaar van alle meststoffenbedrijven wereldwijd
ecovadis business sustainability ratings
Gouden Medaille van EcoVadis voor onze ESG-praktijken. Hiermee behoort ICL bij de beste 5% van 75.000 bedrijven.
Ons MVO-rapport

Lees hoe onze inspanningen, producten en unieke innovaties bijdragen aan een betere toekomst.

Nog vragen?

Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt over onze duurzaamheidsinspanningen of een ander onderwerp.

Onze strategie

Duurzaamheidsdoelen voor 2030

Uitstoot van broeikasgassen

Absolute uitstoot van broeikasgassen scope 1 en 2: verlaging van 30% tegen 2030 (met 2018 als uitgangsjaar) en koolstofneutraal tegen 2050.

Medewerkersverantwoordelijkheid

Persoonlijke milieuverantwoordelijkheid en het doen van vrijwilligerswerk stimuleren onder onze medewerkers.

Gebruik van hernieuwbare energie

Het aandeel hernieuwbare energie verhogen tot 50% tegen 2040 (met 2018 als uitgangsjaar)

Marktleider worden en blijven

Onze plaats op duurzaamheids- en ESG-indexen behouden en verbeteren.

Kringloopeconomie

Bijdragen aan een kringloopeconomie en water besparen door 3% meer afvalstromen per jaar te recyclen.

Milieuorganisaties

De communicatiekanalen met toonaangevende internationale milieuorganisaties open houden.

Duurzame inkoop

Duurzame inkoop stimuleren als onderdeel van het programma van EcoVadis en TfS. Jaarlijkse doelen:
● Verbetering van 60% bij herbeoordelingen
● Geldige beoordelingen – 460
● Nieuwe en herbeoordelingen – 120

Maatschappelijke verantwoordelijkheid en gemeenschappen

Gemeenschappen ondersteunen door 1% van onze bruto inkomsten te investeren in maatschappelijke verantwoordelijkheidsdoelen en gemeenschapsinitiatieven.

Onze duurzaamheidsaanpak

We ontwikkelen en stimuleren duurzame oplossingen op basis van vier belangrijke pijlers:

Milieu

We zijn ons sterk bewust van de mogelijke milieurisico’s van ons vakgebied. Daarom houden we ons altijd aan de hoogste normen op het gebied van milieu en ecologische verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een duurzamere wereld.

Onze medewerkers

ICL telt wereldwijd ruim 11.000 medewerkers. Samen zetten we ons ervoor in om een veilige, inclusieve en diverse werkplek te creëren voor al onze medewerkers.

Onze gemeenschap

Onze maatschappelijke visie is gebaseerd op onze verantwoordelijkheid tegenover de samenleving. We zetten onze producten, hulpbronnen en expertise in om ondernemerschap, innovatie en uitmuntendheid te stimuleren in de gemeenschappen waarin we actief zijn.

Onze producten

Als een internationaal bedrijf nemen we de volledige verantwoordelijkheid voor en besteden we de grootste zorg aan de producten die we produceren en verkopen. Productbeheer is onlosmakelijk verbonden met de activiteiten van ICL en heeft betrekking op alle fases van de productlevenscyclus, van de winning van grondstoffen, via de gebruiksfase tot aan het einde van de levensduur.

KPI’s, trends en inzichten

We zetten ons er ten volle voor in om maximaal zorg te dragen voor het milieu en onze verantwoordelijkheid te nemen op dit vlak.

Enkele belangrijke trends:
Gebruik van hernieuwbare energie
0 %
21% van het wereldwijde elektriciteitsverbruik van ICL in 2020 was afkomstig van hernieuwbare bronnen.
Uitstoot van broeikasgassen
- 0 %
In 2020 was de uitstoot van broeikasgassen in scope 1 en scope 2 met 10% gedaald ten opzichte van 2018.
CO2-voetafdruk
$ 0 K
In 2021 had ICL $ 100.000 geïnvesteerd in het analyseren van de CO2-voetafdruk van zijn producten en het verlagen van de milieu-impact.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Onze bijdrage aan de Duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN

ICL was een van de eerste bedrijven ter wereld die zijn productlijn, materialen en werkwijze aanpaste met het oog op de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. We blijven ons inzetten voor de doelen van de VN bij al onze activiteiten en streven er steeds naar om het leven van mensen en het milieu te verbeteren.

How can we help you?