Het milieu

Onze missie

Bij ICL vinden we het belangrijk om aan milieuwetgeving te voldoen en streven we ernaar zo veilig en milieuvriendelijk mogelijk te ondernemen.

We zetten ons in voor verantwoord beheer, proberen onze duurzaamheid op elk vlak voortdurend te verbeteren en werken aan het verlagen van onze milieuvoetafdruk gedurende de volledige levenscyclus van onze producten. We investeren continu in milieubescherming en verontreiningingspreventie, maken onze productiefaciliteiten steeds efficiënter en verbeteren onze milieuprocedures en -maatregelen. We zetten ons in voor het behoud van natuurlijke hulpbronnen en rijkdommen van het land, we passen geavanceerde mijnaanwinning toe en zijn volledig transparant over onze werkwijze.

Luchtemissies

Sinds 2008 heeft ICL zijn luchtemissies verminderd:

- 0 %
SOx-emissie
- 0 %
NOx-emissie
- 0 %
PM emissie
- 0 %
Broeikasgasemissie
Milieuprestaties

Delving van grondstoffen

ICL delft de meeste grondstoffen zelf en is uniek in zijn materiaalefficiëntie.

Lees meer

Biodiversiteit

Het milieubeheersysteem van ICL omvat maatregelen om de natuur te behouden en de biodiversiteit te beschermen.

Lees meer

Energie

We streven ernaar om onze emissies te verminderen en steeds energie-efficiënter te worden. Dit doen we door schone en hernieuwbare energie te gebruiken, zeer doeltreffend stroom te produceren en meerjarenprogramma's te implementeren om de energie-efficiëntie te bevorderen.

Lees meer

Broeikasgassen en klimaatverandering

In reactie op de klimaatverandering neemt ICL verregaande maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Lees meer

Luchtkwaliteit

We streven er voortdurend naar om onze milieuvoetafdruk te verbeteren. We zetten stappen om onze luchtemissies te verminderen door innovatieve uitstootverminderende oplossingen te implementeren en schonere brandstoffen te gebruiken.

Lees meer

Water

We beschouwen water als een waardevolle natuurlijke hulpbron. Daarom is waterbehoud een belangrijk onderdeel van onze bedrijfscultuur.

Lees meer

Afval

We hechten veel waarde aan de beginselen van een kringloopeconomie. Daarom streven we er altijd naar om afval te recyclen en nieuwe manieren te ontwikkelen om de afvalproducten van onze productieprocessen te gebruiken.

Lees meer

Managementaanpak

We garanderen dat de vereiste procedures, controlemaatregelen, trainingsprogramma's en middelen beschikbaar zijn om uitstekende milieuprestaties neer te zetten. 

Lees meer
Show all

How can we help you?