Onze gemeenschap

Onze missie

De maatschappelijke betrokkenheidsstrategie van ICL is gebaseerd op samenwerking, zinvolle partnerschappen en gedeelde waarden die bijdragen aan het ontstaan van netwerken van maatschappelijk belang binnen de gemeenschappen waarin we actief zijn. We bouwen duurzame en langdurige partnerschappen op door ondernemerschap, innovatie en uitmuntendheid te stimuleren en onze producten, hulpbronnen en expertise in te zetten.

Onderwijs

Onderwijs is de belangrijkste manier om duurzame maatschappelijke verandering en economische ontwikkeling mogelijk te maken. We richten ons op het stimuleren van STEM-onderwijs, uitmuntendheid, innovatie en leiderschap.

Lokale gemeenschappen

We helpen lokale ondernemers, innovators en ‘change agents’ om een sociaal netwerk op te zetten en zo verschillende uitdagingen en behoeften binnen hun gemeenschap aan te pakken.

Werk maken van voedselzekerheid

ICL wil het verschil maken door mensen voor te lichten over de nieuwste duurzame landbouwtechnieken, kleine en lokale boeren te steunen, het gebruik van gemeenschappelijke tuinen uit te breiden en lokale voedselbanken te ondersteunen.

Vrijwilligerswerk door medewerkers

Via vrijwilligerswerk komen onze medewerkers in contact met lokale gemeenschappen en maken ze het verschil in het leven van mensen. Daarnaast creëert vrijwilligerswerk een gevoel van zingeving. ICL zet zich ervoor in om vrijwilligers nieuwe mogelijkheden te bieden en te ondersteunen, waar ze ook actief zijn.

How can we help you?