Privacyverklaring van ICL

In deze Privacyverklaring (de “Verklaring”) wordt beschreven welke gegevens Israel Chemicals Ltd. en de gelieerde ondernemingen in het concern van ondernemingen (gezamenlijk “ICL”, “wij”, “ons”, “onze”) verzamelt en verwerkt van gebruikers van de website van ICL die beschikbaar is op www.icl-group.com (de “Website”).
Ook wordt beschreven op welke manier wij uw gegevens verzamelen, gebruiken, bewaren en verwerken, en welke rechten en mogelijkheden u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die we via de Website verwerken.

Verzamelde persoonsgegevens

We verwerken uw gegevens als u zich als gebruiker op de Website registreert om te solliciteren op een vacature bij ICL.
Als u op een vacature bij ICL wilt solliciteren, moet u zich op de Website registreren als gebruiker en ons bepaalde gegevens verstrekken, zoals uw gekozen gebruikersnaam en wachtwoord, naam, e-mailadres en cv. We noemen deze gegevens de Gebruikersaccountgegevens”.

We verwerken gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u een aanvraag indient via onze Website, per e-mail of via een ander contactkanaal.

U kunt een aanvraag indienen via ons online contactformulier, door ons te bellen of door ons een e-mail of brief te sturen. We verzamelen de gegevens die u bij de aanvraag verstrekt, wat meestal uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijf, land en de tekst van uw bericht is. We noemen deze gegevens de “Aanvraaggegevens”. De velden die verplicht zijn bij het invullen van ons online contactformulier, zijn als zodanig aangegeven.
We verwerken uw contactgegevens als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven en andere marketingberichten.
Indien u daar expliciet toestemming voor geeft, verzamelen en verwerken we uw contactgegevens om u onze nieuwsbrieven en andere berichten over ICL te sturen. We noemen deze gegevens de “Contactgegevens”.
U bent niet wettelijk verplicht om ons de hierboven genoemde gegevens te verstrekken. Indien u ons deze gegevens echter niet verstrekt, kunnen we mogelijk niet reageren op uw aanvraag of kunnen we u geen nieuws en updates sturen over ICL. Ook kunt u niet solliciteren op een vacature bij ICL via de Website.
We verzamelen ook analytische gegevens over uw gebruik van de Website.
Wanneer u de Website gebruikt, registreren en verzamelen we bepaalde gegevens over uw interactie met de Website, waaronder het IP-adres dat u gebruikt om de Website te raadplegen, het tijdstip en de datum van raadpleging, het type browser dat u gebruikt, de taal die u instelt, de links waarop u klikt en de acties die u doet terwijl u de Website gebruikt. We noemen deze gegevens de “Analytische gegevens”.

Hoe worden uw persoonsgegevens gebruikt?

Om te reageren op een aanvraag en deze af te handelen.
We gebruiken uw Aanvraaggegevens om contact met u op te nemen over uw aanvraag en uw aanvraag af te handelen.
Om u op de Website te registreren en uw gebruik van de Website te faciliteren.
We gebruiken uw Gebruikersaccountgegevens om een gebruikersaccount voor u te openen, om uw gebruik van de Website om op vacatures bij ICL te solliciteren te faciliteren en om uw sollicitatie te verwerken.
Om u administratieve en marketingberichten te sturen.
We gebruiken uw Gebruikersaccountgegevens om u administratieve berichten te sturen over uw gebruik van de Website en over uw sollicitatie op een vacature bij ICL. We gebruiken uw gegevens ook om u nieuwsbrieven en andere marketingberichten te sturen over de producten en diensten van ICL indien u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven.
Om de Website te verbeteren en verder te ontwikkelen.
We gebruiken de Analytische gegevens om de Website, onze e-mailberichten en de producten en diensten die we aanbieden, verder te ontwikkelen en te verbeteren. We gebruiken de Analytische gegevens ook om de markt waarin ICL actief is beter te begrijpen en voor managementrapportages en bedrijfsplanning.

Wie verwerkt uw gegevens?

We delen uw gegevens niet met derden, behalve in de hieronder genoemde gevallen of wanneer u ons hier expliciet en met kennis van zaken toestemming voor geeft.
We delen uw gegevens met de dienstverleners die ons helpen de Website te laten functioneren en ons bedrijf te runnen.
We delen uw gegevens met de dienstverleners die ons helpen met de interne activiteiten met betrekking tot ons bedrijf en de Website. Deze bedrijven, zoals Amazon Web Services Inc., zijn gemachtigd uw persoonsgegevens in deze context te gebruiken, uitsluitend voor zover noodzakelijk om ons deze diensten te leveren en niet voor hun eigen promotiedoeleinden. We verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden.
We delen uw gegevens met bevoegde autoriteiten als u misbruik maakt van uw recht om de Website te gebruiken of als u een toepasselijke wet overtreedt.
Als u misbruik maakt van uw recht om de Website te gebruiken of als u een toepasselijke wet overtreedt, kunnen we uw gegevens delen met bevoegde autoriteiten en met derden (zoals juridische raadgevers en adviseurs) om deze schending of overtreding af te handelen.
We delen uw gegevens als we wettelijk verplicht zijn om dit te doen.
Als we verzocht worden uw gegevens openbaar te maken door een rechterlijke, overheids- of regelgevende instantie.
We delen uw gegevens met derden wanneer er iets wijzigt in de structuur van ICL.
Als de activiteiten van ICL of de Website anders worden georganiseerd of wanneer wordt overgegaan op een andere juridische structuur of entiteit (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie of overname), delen we uw gegevens uitsluitend voor zover noodzakelijk om de structurele wijziging in de activiteiten van ICL mogelijk te maken.
We verkopen uw gegevens niet.
We verkopen uw gegevens niet en hebben dit ook niet gedaan in de afgelopen twaalf maanden.

Cookies

 Wat zijn cookies?

Cookies zijn tekstbestanden die een kleine hoeveelheid gegevens bevatten en die worden opgeslagen op uw computer of ander apparaat (bijv. smartphone, tablet etc.) als u internet gebruikt en diverse websites bezoekt. 

De gegevens die de cookies bevatten, worden gelezen door de website die u bezoekt, zowel voor de duur van de sessie (dit worden ‘sessiecookies’ genoemd) als wanneer u de website opnieuw bezoekt (dit worden ‘permanente cookies’ genoemd). 

We gebruiken ook technieken die webbakens en webpixels worden genoemd, om vergelijkbare redenen als waarom we cookies gebruiken.

We gebruiken een add-on om u uitgebreid te informeren over de cookies en u de mogelijkheid te geven het gebruik van cookies te beheren.
We gebruiken een add-on om u uitgebreid te informeren over de cookies die we gebruiken. Via deze add-on kunt u ook het gebruik van marketingcookies, voorkeurscookies en statistische cookies beheren. Klik hier om de add-on te openen. U kunt op elk moment van gedachten veranderen en bepaalde cookies of categorieën cookies in- of uitschakelen. U kunt echter niet de ‘noodzakelijke cookies’ uitschakelen, omdat de website zonder deze cookies niet kan functioneren. Als u cookies inschakelt, geeft u toestemming om de gegevens te verzamelen waarvoor deze cookies zijn bedoeld.
We gebruiken cookies die noodzakelijk zijn om de Website te laten functioneren, statistische cookies en cookies om uw voorkeuren te onthouden.
Als u onze Website bezoekt, gebruiken we cookies voor een aantal doeleinden, zoals hieronder kort toegelicht:   Noodzakelijke cookies.. Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de Website. Zonder deze cookies kan de Website niet naar behoren werken. U kunt instellen dat uw apparaat deze cookies blokkeert of u hierover waarschuwt, maar mogelijk werken sommige delen van de Website dan niet goed.   Statistische cookies.. Analytische cookies die ons inzicht geven in de manier waarop u en andere gebruikers onze Website gebruiken door gegevens te verzamelen waarmee u niet rechtstreeks kunt worden geïdentificeerd.   Voorkeurscookies.. Cookies die uw keuzes bij het gebruik van de Website onthouden en mogelijk maken dat de Website reageert op uw voorkeuren.   Marketingcookies.. Cookies die uw gebruik van de Website bijhouden en het online adverteerders mogelijk maken om advertenties weer te geven die volgens hen relevanter zijn voor u.

Bescherming en bewaring van gegevens

We bewaren uw gegevens zolang we die nodig hebben om de Website te laten functioneren en te reageren op gebruikers, en daarna voor registratiedoeleinden.
We bewaren uw gegevens zolang we die nodig hebben om onze normale activiteiten voor het laten functioneren van de Website en het interageren met gebruikers van de Website te ondersteunen. Daarna bewaren we uw persoonsgegevens nog steeds voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen te beslechten, om een recht in rechte vast te stellen of te verdedigen, en om onze overeenkomsten af te dwingen.
We implementeren maatregelen om uw gegevens te beschermen
We implementeren maatregelen om het risico van beschadiging, verlies van gegevens en ongeoorloofde toegang tot of gebruik van gegevens te verminderen. Deze maatregelen bieden echter geen volledige bescherming. Ondanks onze inspanningen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we daarom niet garanderen en kunt u niet verwachten dat de Website niet blootstaat aan gegevensbeschermingsrisico’s.

Internationale doorgifte van persoonsgegevens

We geven uw gegevens alleen internationaal door in overeenstemming met toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

Als we uw persoonsgegevens doorgeven om te worden verwerkt op een locatie buiten onze jurisdictie, houden we ons aan de regels voor gegevensdoorgifte die van toepassing zijn op deze situaties.

 

Als u een inwoner van de EU bent, zal eventuele doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EU voldoen aan passende waarborgen zoals bepaald door de Europese Commissie.

Aanvullende informatie voor personen in de EU

ICL is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens waar deze Verklaring betrekking op heeft.
Hieronder staan de gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die we verzamelen via de Website:   Israel Chemicals Ltd. Millenniumtoren, Aranha St. 23 Tel Aviv, Israël 61070 Telefoon: +972 3 684-4400 Telefax: +972 3 684-4444 E-mailadres: [email protected]
Contactgegevens van onze vertegenwoordiger in de Europese Unie.
Onze vertegenwoordiger in de Europese Unie voor de doeleinden van deze Verklaring is: ICL Europe Coöperatief U.A.
Juridische grondslag volgens EU-recht voor het verwerken van uw persoonsgegevens

De juridische grondslag volgens EU-recht voor het verwerken van analytische gegevens is ons gerechtvaardigde belang om de Website te onderhouden, ontwikkelen en verbeteren, en inzicht te krijgen in onze doelgroep en de zakelijke markt waarin we actief zijn.

 

De juridische grondslag voor het verzamelen en verwerken van Aanvraaggegevens is ons gerechtvaardigde belang om op uw aanvraag te reageren.

 

De juridische grondslag volgens EU-recht voor het verzamelen en verwerken van Gebruikersaccountgegevens om uw registratie op en gebruik van de Website om te solliciteren op vacatures bij ICL te administreren en u administratieve berichten te sturen met betrekking tot uw sollicitatie, is het nemen van precontractuele stappen om uw sollicitatie op een vacature te evalueren en ons gerechtvaardigde belang om wervingsgegevens te bewaren, het selectieproces te faciliteren, referenties na te trekken en met u te communiceren, plus intern beheer en verdediging van een recht in rechte.

De juridische grondslag volgens EU-recht voor het verwerken van uw gegevens om u marketingberichten te sturen, is uw expliciete toestemming.

 

De juridische grondslag volgens EU-recht voor het verwerken van uw gegevens om misbruik van de Website af te handelen, is ons gerechtvaardigde belang om ons te verweren tegen schendingen en overtredingen die schadelijk zijn voor ons bedrijf.

 

De juridische grondslag volgens EU-recht voor het verwerken van uw gegevens als we wettelijk verplicht zijn die te delen, is ons gerechtvaardigde belang om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

De juridische grondslag volgens EU-recht voor het verwerken van uw gegevens in het geval van een wijziging in onze bedrijfsstructuur is ons gerechtvaardigde belang om onze activiteiten voort te zetten.

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw gegevens, zoals het recht op inzage, rectificatie of verwijdering, het recht om een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen, het recht om uw toestemming in te trekken, en het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingsactiviteiten of om de verwerking te beperken.

Als u in de EU bent gevestigd, heeft u de volgende rechten krachtens de AVG:

 

Recht op inzage in de persoonsgegevens die we van u verwerken en het recht om een kopie op te vragen van deze gegevens.

 

Recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens die we van u hebben en recht op aanvulling als uw persoonsgegevens onvolledig zijn.

 

Recht op dataportabiliteit, wat inhoudt dat u het recht heeft om de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. U heeft ook het recht om deze gegevens door te geven aan een andere dienstverlener. Indien technisch mogelijk heeft u het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens rechtstreeks door te geven aan een door u aangeduide dienstverlener.

 

Recht op intrekking van uw toestemming op elk moment, bijvoorbeeld uw toestemming om u onze nieuwsbrieven en andere marketingberichten over de activiteiten van ICL te sturen.

 

Recht op bezwaar, op basis van uw specifieke situatie, om uw persoonsgegevens te gebruiken op basis van ons gerechtvaardigde belang. We kunnen dit bezwaar echter afwijzen als we kunnen aantonen dat we dwingende gerechtvaardigde gronden hebben voor de verwerking, of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.

 

Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (behalve voor het opslaan ervan) als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid te verifiëren; als u van mening bent dat de verwerking onwettig is en u in plaats van wissing van de persoonsgegevens kiest voor beperking van het gebruik ervan; als we de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden zoals beschreven in dit Beleid, maar u ze nodig heeft voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte; of als u bezwaar maakt tegen de verwerking in afwachting van de verificatie of onze gerechtvaardigde belangen om uw gegevens te verwerken zwaarder wegen dan uw belangen.

 

Recht op vergetelheid. . Onder bepaalde omstandigheden, zoals wanneer u er bezwaar tegen maakt dat wij uw gegevens verwerken en we geen dwingende gerechtvaardigde gronden hebben om uw bezwaar af te wijzen, heeft u het recht ons te vragen om uw persoonsgegevens te wissen. We kunnen uw persoonsgegevens echter nog steeds verwerken als dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen op grond van wetgeving in EU-lidstaten, of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.

Indien u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar: [email protected]

 

We behouden ons het recht voor om redelijk bewijs op te vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we u informatie geven. Wanneer we u de informatie waar u om gevraagd heeft niet kunnen verstrekken, zullen we uitleggen waarom dat zo is.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Behoudens het toepasselijke recht heeft u het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming. Als u in de EU bent gevestigd, kunt u conform Artikel 77 van de AVG een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, waar u uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk op de AVG is begaan. Klik hier voor een lijst met toezichthoudende autoriteiten in de EU.

Aanvullende informatie voor personen in Californië

Behoudens het toepasselijke recht heeft u het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming. Als u in de EU bent gevestigd, kunt u conform Artikel 77 van de AVG een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, waar u uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk op de AVG is begaan. Klik hier voor een lijst met toezichthoudende autoriteiten in de EU.

Hieronder volgt een gedetailleerde beschrijving van de gegevens die we verzamelen van gebruikers van onze Website en van de zakelijke of commerciële doeleinden waarvoor we elke categorie persoonsgegevens gebruiken. Dit zijn ook de gegevens die we in de afgelopen twaalf maanden hebben verzameld.
Categorieën persoonsgegevens en de bron waaruit deze zijn verzameld
Typische soorten persoonsgegevens die worden verzameld
Zakelijke of commerciële doeleinden overeenkomstig de California Consumer Privacy Act
Specifieke doeleinden
Identificerende gegevens – rechtstreeks bij u verzameld
Naam, e-mailadres, gebruikersnaam van het account

Klantenservice verlenen, bestellingen en transacties verwerken of afhandelen, klantgegevens verifiëren, betalingen verwerken.

Diensten uitvoeren namens het bedrijf of de dienstverlener, waaronder het uitvoeren van onderhoud aan accounts, klantenservice verlenen, analytische diensten verlenen of vergelijkbare diensten verlenen namens het bedrijf of de dienstverlener.

Zie “Hoe worden uw gegevens gebruikt?” en “Wie verwerkt uw gegevens?” hierboven.
Gegevens waarmee een bepaalde persoon kan worden geïdentificeerd, die een bepaalde persoon betreffen of beschrijven, of die met een bepaalde persoon kunnen worden geassocieerd – rechtstreeks bij u verzameld

Gegevens die u verstrekt wanneer u contact met ons heeft.

Uw accountvoorkeuren.

Gegevens over activiteit op internet of andere elektronische netwerken – verzameld van het apparaat dat u gebruikt om de Website te raadplegen
Uw browsertype, besturingssysteem, IP-adres.

Beveiligingsincidenten detecteren, beschermen tegen kwaadwillige, bedrieglijke, frauduleuze of illegale activiteiten, de personen die verantwoordelijk zijn voor deze activiteiten vervolgen.

Intern onderzoek doen ten behoeve van technologische ontwikkeling en demonstratie.

Activiteiten ondernemen om de kwaliteit van de dienstverlening te verifiëren en te behouden en om de dienstverlening te verbeteren of op te waarderen.

Debuggen om fouten vast te stellen en te herstellen.

Diensten uitvoeren namens het bedrijf of de dienstverlener, waaronder het uitvoeren van onderhoud aan accounts, klantenservice verlenen, analytische diensten verlenen of vergelijkbare diensten verlenen namens het bedrijf of de dienstverlener.

Professionele of arbeidsgerelateerde gegevens – rechtstreeks bij u verzameld
Uw cv.Transacties verwerken, informatie verifiëren.
We verkopen uw persoonsgegevens niet en hebben dit ook niet gedaan in de afgelopen twaalf maanden. Uw rechten krachtens de California Consumer Privacy Act indien u een inwoner bent van Californië

Openbaarmaking van persoonsgegevens die we van u verzamelen. 

U heeft het recht om het volgende te weten:

● Welke categorieën persoonsgegevens we over u hebben verzameld; 
● Uit welke soorten bronnen de persoonsgegevens zijn verzameld; 
● Met welke zakelijke of commerciële doeleinden we uw persoonsgegevens verzamelen; 
● Met welke soorten derden we uw persoonsgegevens eventueel delen; en 
● Welke specifieke persoonsgegevens we van u verzameld hebben.

Recht op wissing. 

Behoudens bepaalde uitzonderingen zoals hieronder beschreven zullen we bij ontvangst van een verifieerbaar verzoek van u het volgende doen:

● Uw persoonsgegevens uit onze database verwijderen; en
● Eventuele dienstverleners de opdracht geven uw persoonsgegevens uit hun database te verwijderen.
Let op: We kunnen uw persoonsgegevens niet verwijderen als deze noodzakelijk zijn om:
● de transactie af te ronden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, te voldoen aan de voorwaarden van een schriftelijke garantie of productterugroeping die wordt uitgevoerd overeenkomstig de federale wetgeving, een goed te leveren of een dienst te verlenen op verzoek van u, of zoals redelijkerwijs kon worden verwacht binnen de context van onze lopende handelsrelatie met u, of anderszins een overeenkomst tussen u en ons uit te voeren;
● beveiligingsincidenten te detecteren, te beschermen tegen kwaadwillige, bedrieglijke, frauduleuze of illegale activiteiten of de personen die verantwoordelijk zijn voor deze activiteiten te vervolgen;
● te debuggen om fouten die ten koste gaan van de bestaande beoogde functionaliteit vast te stellen en te herstellen;
● het recht op vrijheid van meningsuiting uit te oefenen, het recht van een andere consument om zijn of haar recht op vrijheid van meningsuiting uit te oefenen, te garanderen, of een ander recht waarin in de wet wordt voorzien, uit te oefenen;
● te voldoen aan de California Electronic Communications Privacy Act;
● mee te werken aan openbaar of intercollegiaal getoetst wetenschappelijk, historisch of statistisch onderzoek in het algemeen belang dat betrekking heeft op alle andere ethische en privacygerelateerde wetten, wanneer wissing van de gegevens door ons het waarschijnlijk onmogelijk zal maken of sterk zal verhinderen om dergelijk onderzoek uit te voeren, op voorwaarde dat we geïnformeerde toestemming hebben verkregen;
● uitsluitend intern gebruik mogelijk te maken dat redelijkerwijs aansluit bij uw verwachtingen op basis van uw relatie met ons;
● te voldoen aan een bestaande wettelijke verplichting; of
● uw persoonsgegevens anderszins intern te gebruiken op een wettige manier die passend is bij de context waarin u de gegevens heeft verstrekt.

Bescherming tegen discriminatie.

U heeft het recht om niet door ons te worden gediscrimineerd vanwege het uitoefenen van uw rechten krachtens de California Consumer Privacy Act. Dit betekent dat we onder andere het volgende niet kunnen doen:
U goederen of diensten ontzeggen;
 Andere prijzen of tarieven in rekening brengen voor goederen of diensten, onder andere via het gebruik van kortingen of andere voordelen of het opleggen van sancties;
U goederen of producten van een ander niveau of een andere kwaliteit leveren; of
Suggereren dat we andere prijzen of tarieven in rekening zullen brengen of goederen of diensten van een ander niveau of een andere kwaliteit zullen leveren.
Let op: We kunnen wel andere prijzen of tarieven in rekening brengen of goederen en/of diensten van een ander niveau of een andere kwaliteit leveren als dat redelijkerwijs in verhouding staat tot de waarde die uw persoonsgegevens hebben voor ons bedrijf.
Uw rechten krachtens de California Consumer Privacy uitoefenen.

Als u een of meer van uw rechten krachtens de California Consumer Privacy Act zoals beschreven in dit Privacybeleid wilt uitoefenen, stuur dan een e-mail naar: [email protected].

E-mailadres van de Amerikaanse juridische afdeling/manager van ICL gebruiken.

We kunnen u door middel van een gegevensverificatieproces op basis van twee of drie gegevensitems om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en de veiligheid te waarborgen, afhankelijk van het soort gegevens dat u opvraagt.

Volgen van gebruikers.

We geven op dit moment geen gehoor aan en ondernemen geen actie met betrekking tot ‘Niet volgen’-functionaliteiten of andere mechanismen van webbrowsers die consumenten de mogelijkheid bieden om zelf een keuze te maken over het verzamelen van persoonlijk identificeerbare gegevens over de online activiteiten van een individuele consument in de loop der tijd en op websites van derden of online diensten.

We staan derden, zoals bedrijven die ons analytische tools leveren, toe om persoonlijk identificeerbare gegevens te verzamelen over de online 
activiteiten van een individuele consument in de loop der tijd en op verschillende websites wanneer een consument de Website gebruikt.

Minderjarigen

De Website is niet bedoeld voor gebruikers onder de achttien. 

De Website is niet bedoeld voor gebruikers onder de achttien jaar. We verzamelen niet doelbewust gegevens van kinderen onder de achttien jaar en staan kinderen onder de achttien jaar niet doelbewust toe om de Website te gebruiken.

Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

Wijzigingen aan deze Privacyverklaring.

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. De nieuwste versie van de Privacyverklaring is op elk moment hier te raadplegen.

How can we help you?